Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra, hogy még több információ szerezzen társaságunk tevékenységéről, rendezvényeiről.
Az EMA Nonprofit Kft. (későbbiekben röviden: Adatkezelő) nagy hangsúlyt fektet a rábízott személyes adatokra, ennek megfelelően azokat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kezeli.
Az Adatkezelő az általa gyűjtött adatokat kezeli. A GDPR. 12. cikkére hivatkozással a honlapon böngészés és a honlap igénybevételével összefüggésben történő adatkezelésről az alábbi tájékoztatást adjuk:

I. AZ ESTERHAZYALAPITVANY.HU és ESTORI.HU ADATKEZELŐJE:
EMA - Kulturális Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
rövid neve: EMA Nonprofit Kft.
székhelye: 1016 Budapest, Fém utca 6. fszt. 2.
Adószám: 26337232-2-41
e-mail: info@esterhazyalapitvany.hu
Tájékoztatjuk, hogy a honlapon hivatkozott weboldalakért (linkek) (így különösen: tartalmáért, adatkezelésének jogszerűségéért és biztonságáért) nem vállalunk felelősséget.

II. ADATKEZELÉSI ALAPFOGALMAK:
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon.
Érintett: az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire az információ vonatkozik.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy vagy szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy vagy szervezet, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
III. A HONLAPOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZETT ADATKEZELÉSI MŰVELETEK
1. regisztráció: a honlapon keresztül történő regisztráció során az alábbi adatokat rögzítjük: név, postai cím, e-mail cím, telefonszám, annak ténye, hogy a regisztráló a 18. életévét betöltötte, a levelezés tartalma.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése, Estöri tanulmányi vetélkedőre jelentkezés, kapcsolattartás, marketing illetve tájékoztató anyagok, rendezvény meghívók küldése, szakmai kapcsolatok fejlesztése (üzletszerzés).
Az adatkezelés jogalapja:
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek a) pontja: az érintett hozzájárulása,
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja: az adatkezelő jogos érdeke: az üzleti kapcsolatok fejlesztése, új üzleti kapcsolatok létesítése, leendő ügyfelei számára tájékoztatás nyújtása a tevékenységéről, rendezvényeiről.
2. nyereményjátékra jelentkezés: a honlapon meghirdetett nyereményjátékokkal összefüggésben a jelentkező nevét, postacímét, e-mail címét és a tényt, hogy a 16. életévét betöltött-e, amennyiben jogszabály a nyereményjátékkal összefüggésben további adat kezelését írja elő, a jogszabály szerinti adatok.
Az adatkezelés célja: az Estöri vetélkedőben, nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok rögzítése, kapcsolattartás a résztvevővel, a nyeremény eljuttatása a nyertes résztvevő számára.
Az adatkezelés jogalapjai:
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek a) pontja: az érintett hozzájárulása,
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja: az adatkezelő jogos érdeke: kapcsolattartás, nyeremény eljuttatás a nyertes számára, üzletszerzési célú adatkezelés.
- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja: a jogszabály által előírt adatkezelések tekintetében.
3. A honlap böngészésével kapcsolatos adatkezelés
3.1. Sütik /ez akkor külön link alat kezelendő ill tőletek jön majd? Az ügyvédünk kérdezi -Minden süti hozzájárulás alapú e?
Az elengedhetetlen sütiket úgy tekintette, hogy nem igényelnek hozzájárulást, itt más jogalapot rögzített. Az adatvédelmi rendelet minden olyan az információ biztonságát, vagy honlapon való látogatás technikai alapfeltételeihez szükséges sütiket, adatkezeléseket elismeri jogos érdeken alapuló adatkezelésnek. Minden adatkezelés, amelyet „kényelmi süti” vagy funkcionális sütiként szoktak emlegetni, hozzájáruláshoz kötött. /-
Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő weboldalán úgynevezett „sütiket” (a számítógépén tárolt szöveges fájlokat) használ. A sütik használata lehetővé teszi a weboldal elemzését a weboldal használatának megkönnyítése, optimalizálása és felhasználó barátabb kialakítása érdekében. A sütik használatát böngésző szoftvere megfelelő beállításával korlátozhatja, ill. megakadályozhatja, weboldalunk tartalmát akkor is teljes körűen használni tudja, ha a sütik használatát böngészőjén keresztül deaktiválta. Azonban arra felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldal kényelmes használata sütik nélkül korlátozott lehet.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek a) pontja)
3.1.1. Elengedhetetlen sütik:
Az adatkezelés célja: Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke: a weboldal és a böngésző közötti informatikai kapcsolat, a biztonságos, jogszerű online elérhetőség megteremtése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja).
3.1.2. A preferenciális sütik:
Az adatkezelés célja: A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek a) pontja)

3.1.3. Statisztikai sütik:
Az adatkezelés célja: Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke: a weboldal tartalmának, szerkezetének, felépítésének fejlesztése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja), az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek a) pontja)
Sütik részletezése:
3.1.4. Marketing sütik
Az adatkezelés célja: A marketing sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek a) pontja)
Sütik részletezése:
3.2. Felhasználási adatok, webstatisztikák, Google Analytics
Kezelt adatok köre: A látogatottsági adatok.
Az adatkezelés célja: Az adatgyűjtés statisztikai célból történik. A webanalítikai szolgáltatás célja, hogy az Adatkezelő online ajánlatait javíthassuk, továbbfejleszthessük és optimalizálhassuk. Annak érdekében, hogy az érdeklődésének megfelelő tartalmat, ajánlatot küldhessünk, a Google reklám keretein belül a Google által kizárólag a Google Adwords-ban történő használatra rendelkezésre álló re-targeting és re-tracking lehetőségeket használjuk. 
A látogatottsági adatok rögzítése és kezelése a Google Analytics, a Google Inc. webanalitikai szolgáltatásával történik. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). A Google Analytics sütiket használ, amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi látogatásának elemzését. A Google ezen információkat a jelen weboldal üzemeltetője megbízásából arra használja, hogy kiértékelje a weboldal használatát, a weboldalon folytatott tevékenységekről jelentéseket készítsen és további a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
A süti által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok Google részére rögzítését, valamint ezen adatok Google általi felhasználását megakadályozhatja, ha a következő linken található böngésző bővítményt letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Az úgynevezett Opt-Out-Cookie megadásával a weboldal látogatása során adatai jövőbeni rögzítését megakadályozhatja.
A Google adatvédelmi irányelveire vonatkozó további útmutatót itt talál: https://www.google.at/intl/hu/policies/privacy/

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő az adatok tárolását az adatkezeléshez szükség ideig tárolja.
Az adatokat
- a regisztrációs során rögzített adatokat a regisztráció fennállásáig kezeljük,
- a nyereményjáték esetében az érintettnek a nyereményjátékban való részvételével összefüggő feladatok, események lezárulásáig,
- jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok esetében, a jogszabály szerinti tárolási idő szerint,
- az üzletszerzési célú adatok kezelése esetén az érintett tiltakozásáig,
- a jogos érdek alapján kezelt egyéb adatok esetében az adatkezelés elleni tiltakozás esetén az adat törlésére akkor kerül sor, ha a személyes adatainak kezelése ellen a saját helyzetével kapcsolatos olyan okot jelöl meg, amely elsőbbséget élvez az Adatkezelő jogos érdekével szemben,
- a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig,
- a sütikkel összefüggő adatok kezelési idejét lásd a fenti táblázatokban.
Az Adatkezelő mindazon jogviták lezárulásáig jogosult azokat az adatokat kezelni, melyek során az adatokra bizonyítékként van szükség.
Az adatokat illetéktelenek hozzáférésétől műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjük, mint pl. hozzáférések ellenőrzése, kódolt továbbítás, kódolt mentés, jogosultsági szintek, adatvédelmi elv és szervert védő fizikai intézkedések. A biztonsági intézkedéseket a technológia fejlődésének megfelelően folyamatosan aktualizáljuk.
V. ADATFELDOLGOZÓ
Tájékoztatjuk, hogy a honlap működéséhez, az ügyfél adatok nyilvántartásához az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó: Esterházy Betriebe GmbH (székhelye: Ausztria, 7000 Eisenstadt, Esterhazyplatz 5.)
VI. AZ ÉRINTETTI JOGOK
Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor jogosult írásban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ön jogosult tiltakozni a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.
Az Adatkezelő automatikus döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.
1. Az érintett hozzáférési joga
A GDPR 15. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférjen:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. A helyesbítéshez való jog
A GDPR 15. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
5. Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
6. A tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7. Panasztétel és a bírósághoz fordulás joga
Amennyiben megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatait az Európai Unió adatvédelmi rendeletében foglaltak megsértésével kezeli, vagy a hozzáférés jogával kíván élni, panaszával vagy kérelmével forduljon az Adatkezelőhöz a székhelyére címzett levélben vagy e-mail útján. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételtől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., www.naih.hu) panaszt benyújtani illetve bírósághoz fordulni.
Budapest, 2022. április 30.
EMA Nonprofit Kft.
Adatkezelő